fbpx

NATYCHMIAST POZBĄDŹ SIĘ SWOJEJ NIECHCIANEJ SPÓŁKI!

Zamiast przeprowadzać DŁUGOTRWAŁĄ i KOSZTOWNĄ likwidację pozbądź się spółki z dnia na dzień.

Co proponujemy

LIKWIDACJA VS NASZA METODA

LIKWIDACJA KOSZTUJE CO NAJMNIEJ 8000 ZŁ!

…i trwa minimum 9 miesięcy

Aby mieć punkt odniesienia należy zaznaczyć, że domyślnym sposobem rozwiązania spółki jest przeprowadzenie pełnej likwidacji na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Proces ten trwa minimum 9 miesięcy. Wynika to z obowiązkowego okresu 6 miesięcy, zanim dojdzie do podziału majątku między wspólników, który musi upłynąć od opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia wzywającego wierzycieli. Dopiero po tym okresie zaczyna się sporządzanie ostatecznego sprawozdania finansowego i wniosek do sądu o wykreślenie spółki.

Likwidacja to też niemałe koszty. Ok. 3.000 zł będzie kosztował sam notariusz i opłaty sądowe. Do tego obsługa księgowa około 3000 zł i prawna minimum 2.000 zł. Razem daje to kwotę minimum 8.000 zł.

Dlatego też wiele osób jest obciążone spółkami, których od dawna nie używa.  Co roku trzeba sporządzać sprawozdanie finansowe.

A TY MOŻESZ TO ZROBIĆ JUŻ ZA 3000 zł netto.

…i oszczędzić wiele czasu

Nasze rozwiązanie opiera się na doprowadzeniu do wykreślenia spółki bez przeprowadzania likwidacji na podstawie art. 25a-25d ustawy o KRS.
[wycinek ustawy do wglądu]

Są to przepisy pozwalające sądowi rejestrowemu wykreślać z rejestru tzw. martwe spółki, czyli takie, które nie mają majątku, nie prowadzą działalności i nie wypełniają innych obowiązków z ustawy o KRS (np. nie składają sprawozdań).

W praktyce cały proces trwa dość długo (może trwać nawet parę lat). Natomiast dla Ciebie bardzo szybko! Praktycznie z dnia na dzień pozbywasz się spółki.

Odwoływany jest dotychczasowy zarząd, a udziały przenoszone są na inny podmiot. Przeniesienie udziałów jest kluczowym elementem! Dzięki temu KRS nie będzie nakładać na wspólników grzywien za nie powołanie nowego zarządu.

 

Jak pozbyć się spółki z naszą pomocą

PROCEDURA

 1. Kontakt z nami przez formularz
 2. Ustalamy telefonicznie lub mailowo sposób współpracy, można to zrobić na dwa sposoby.
  3a. Spotkamy się u notariusza w Gdyni i załatwiamy wszystko w jednym miejscu.
  lub
  3b. Otrzymujecie Państwo od nas dokumentację, którą podpisujecie u notariusza w swoim mieście, po czym przesyłacie wszystko do nas kurierem, a my kończymy proces u naszego notariusza.
YouTube player

Istnieją pewne wymogi

Jakie spółki nadają się do tej procedury?

 • Nie mają majątku (zwłaszcza: nieruchomości, niewyrejestrowane pojazdy, zastawy rejestrowe, udziały w innych spółkach – sąd to wszystko sprawdza)
 • Nie prowadzą działalności (spółka po przejęciu nie będzie wykorzystywana do innych celów, nie będzie w niej powoływany nowy zarząd)
 • Nie mają długów – długi też mogą zablokować wykreślenie spółki. Jest też ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu, którzy zaciągali w imieniu spółki te zobowiązania (299 k.s.h. nie przestaje działać).

Istnieją pewne wymogi

Jak przygotować spółkę do procesu likwidacji przez Cmentarzysko Spółek:

 • wypowiedzieć umowy, które wiążą spółkę (biuro, księgowość, zamknąć rachunek bankowy)
 • zalecane jest też złożenie zaległych sprawozdan finansowych (za zamknięte lata obrotowe) – nie jest to warunek, ale jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które nie sporządziły sprawozdań, a były do tego zobowiązane
 • spółka musi być czysta – dotyczy to też złożenia deklaracji VAT za wszystkie miesiące, w których były jeszcze dokonywane jakieś operacje i zapłacenie podatków za ten okres w którym zarząd pełnił jeszcze swoje funkcje

Już ponad 150 spółek w sposób bezpieczny i bezproblemowy zostało zamknięte przy naszym wsparciu.

Zadłużona spółka

Moja spółka jest zadłużona, co teraz ?

Jakie spółki nadają się do tej procedury?

 • Nie mają majątku (zwłaszcza: nieruchomości, niewyrejestrowane pojazdy, zastawy rejestrowe, udziały
  w innych spółkach – sąd to wszystko sprawdza)
 • Nie prowadzą działalności (spółka po przejęciu nie będzie wykorzystywana do innych celów, nie będzie w niej powoływany nowy zarząd)
  Procedura wygląda bardzo podobnie jak przy standardowym cmentarzysku spółek.
  W tym jednak przypadku musisz liczyć się z tym, że wierzyciel zablokuje wykreślenie spółki z rejestru.
  Nie będziesz jednak już jej właścicielem ani członkiem zarządu. Pozbywając się spółki, pozbywasz się obecnych i przyszłych obciążeń związanych z funkcjonowaniem spółki.

Pamiętaj jednak, że nie uwolnimy Cię od Twojej przeszłości. Jeśli zaistniały już przesłanki odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, żadne rozwiązanie nie sprawi, że się od tej odpowiedzialności uwolnisz.

Jaka jest przewaga naszego rozwiązania?
W przypadku spółek bez zarządu wierzyciele nie są chętni do prowadzenia kosztownej windykacji. Wymaga to bowiem, pokrycia przez wierzyciela kosztów powołania dla spółki kuratora.

 • Nie publikujemy ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele, a w szczególności banki i urzędy skarbowe, śledzą Monitor Sądowy i ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółek. Jeśli liczysz na bierność wierzyciela i przedawnienie długu nie jest rozsądne publikowanie takich ogłoszeń.
 • Procedurę pozbycia się spółki zadłużonej przeprowadzamy przenosząc udziały na inne podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji, oraz odwołując zarząd spółki.
  Wszystkie zmiany oczywiście zgłaszane są do sądu rejestrowego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Ze względu na poziom skomplikowania usługi,  koszt likwidacji zadłużonej spółki jest różny od pozostałych i wynosi 5000 zł netto. 

 

 

 

 

 

Szybki kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, co pozwoli nam jak najszybciej skontaktować się z Państwem, i udzielić niezbędnej pomocy w pozbyciu się niepotrzebnej spółki. 

Coś poszło nie tak, prosimy spróbować ponownie
Wiadomość została wysłana, skontaktujemy się w ciągu 24 godzin
To pole musi zawierać prawidłowy numer telefonu.
?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Silver Unicorns sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą w Gdyni (81-080) przy ul. Borowikowa 3/8, NIP 9581726268. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia kontaktu związanego z usługą likwidacji spółek a także wysyłania informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem cmentarzyskospolek.pl. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, żądania wglądu do PAństwa danych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Możesz mieć pytania

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

  • image/svg+xmlimage/svg+xml
   Jak zamknąć firmę?

   Likwidacja spółki składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem są czynności związane z otwarciem likwidacji i wezwaniem potencjalnych wierzycieli. Drugi etap to właściwa likwidacja, czyli kończenie spraw spółki, upłynnianie majątku, wypowiadanie umów, zaspokajanie wierzycieli itp. Ten etap musi trwać minimum 6 miesięcy. Trzecim etapem są czynności związane z zakończeniem likwidacji, sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdań oraz ostatecznie wykreśleniem spółki z rejestru.

  • image/svg+xmlimage/svg+xml
   Ile trwa likwidacja firmy?

   Proces likwidacji spółki trwa minimum 9 miesięcy. Często przedłuża się on na okres powyżej roku. Wynika to ze skomplikowanej procedury związanej z zabezpieczeniem potencjalnych wierzycieli spółki oraz koniecznością sporządzenia sprawozdań likwidacyjnych.

  • image/svg+xmlimage/svg+xml
   Ile kosztuje likwidacja spółki z o.o.?

   Na koszty likwidacji spółki składają się:

   • 5.000 zł netto – obsługa prawno-organizacyjna
   • 850 zł netto – notariusz
   • 1.200 zł – opłaty sądowe i koszt publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
   • koszty księgowe – likwidacja wiąże się z koniecznością sporządzenia 2 dodatkowych sprawozdań finansowych. Trzeba też uwzględnić koszt prowadzenia księgowości w czasie likwidacji (ok. 1 roku) oraz standardowe sprawozdania finansowe sporządzane na koniec każdego roku.

   Całość kosztów powinna zmieścić się w kwocie około 10.000 zł. Należy również uwzględnić kwestie podatkowe. Podział majątku między wspólników podlega opodatkowaniu stawką 19%. Przekazanie majątku w naturze może wiązać się dodatkowo z rozliczeniem podatku VAT oraz dochodu po stronie spółki.

  • image/svg+xmlimage/svg+xml
   Dlaczego likwidujemy firmy?

   1. Bankrutujemy – Rzecz dość prozaiczna, zmienia się środowisko biznesowe, rynek, wykańcza nas konkurencja lub podejmujemy złe decyzje. Walczymy do końca, lecz dochodzimy do momentu, gdzie nic już nie da się zrobić. Podejmujemy decyzję o likwidacji spółki.

   2. Otworzyliśmy kilka projektów dodatkowych, niestety było ich za dużo i nie mogliśmy się na nich skupić, lub pomysły nie wypaliły. Mądrze otwieraliśmy spółki celowe, aby robić eksperymenty biznesowe, ale teraz te podmioty są nam już do niczego niepotrzebne.

   3. Chcemy robić coś nowego, najzwyczajniej w świecie się znudziliśmy. Firmy nie da się sprzedać, ze SprzedajFirme.com więc ją zamykamy.

   4. Przestajemy dogadywać się ze wspólnikami – Najzwyczajniej w świecie może nadejść taka chwila, że współpraca z najważniejszymi osobami w naszej firmie przestaje się układać. Czasem nie ma innego wyjścia niż likwidacja firmy.

   5. Dziedziczymy biznes, którym nie chcemy się zajmować – Nie każdy nadaje się do prowadzenia firmy, a niektórzy świadomie nie chcą być przedsiębiorcami.

   6. Choroba / Zdarzenie losowe – Niestety życie obfituje w wydarzenia uniemożliwiające nam prowadzenie firmy. A, że nie chcemy, aby nawarstwiały się nam problemy, to podejmujemy decyzję o likwidacji spółki.

  • image/svg+xmlimage/svg+xml
   Jak zlikwidować zadłużoną Spółkę z o.o.?

   Procedura wygląda bardzo podobnie jak przy standardowym cmentarzysku spółek.
   W tym jednak przypadku musisz liczyć się z tym, że wierzyciel zablokuje wykreślenie spółki z rejestru.
   Nie będziesz jednak już jej właścicielem ani członkiem zarządu. Pozbywając się spółki, pozbywasz się obecnych i przyszłych obciążeń związanych z funkcjonowaniem spółki.